lördag 6 oktober 2012

Nej nu ...!

”Hon lagade för bra mat till eleverna!”

Läst på Falu kommuns hemsida:Under 2011-2013 samlas alla kommunens kök och kostpersonal i ett projekt direkt underställt kommunstyrelsen. Under projekttiden ska kommunens framtida kostverksamhet utformas där fokus kommer att ligga på kvaliteten, kunderna och ekonomin.
Om jag letar kanske jag kan hitta en längre projektbeskrivning, för att få veta hur man har formulerat … det som nu har visat sig bli en försämring för några. Finns det inte något i projektet om goda exempel, för inte hade väl kostenheten satt ”en försämring” som mål? Målet borde vara LIKA BRA MAT i alla skolor!
I stället säger man:
”Hembakat bröd passar inte i skolmatsalen Slut på "lyxen" när kostprojekt tvingar Annica Eriksson på Vikaskolan att rätta in sig i ledet …!”

Inga kommentarer: