onsdag 31 oktober 2012

"Övriga frågor" ...

Finns ibland på våra dagordningar, en punkt där vi får den information … som vi i oppositionen kanske ibland redan borde ha fått! I vår kommun har vi en punkt som heter Förvaltningschefen informerar … kanske borde punkten i stället heta Ordförande informerar, för en kommun är ju politiskt styrd!

Det har varit svårt att få in punkten Övriga frågor, på dagordningen. I förra protokollet försvann mina Övriga frågor in i förvaltningschefens svar, utan att mina fem frågor fanns med. Svar utan frågeställningen blir helt missvisande och det som sas på mötet fanns inte med!
I går justerade jag senaste protokollet … innan, fick de stryka det som var inskrivet och inte hade sagts på nämndmötet! Protokoll är protokoll, inget infoblad. Nu har ämnet diskuterats i en vidare krets och jag hoppas att alla lärt sig hur ”Övriga frågor” kan användas.
Alla partier borde självklart ha politikerkurser ... den som åtar sig ett politiskt uppdrag, ska av sitt parti få nödvändig kunskap innan.

Inga kommentarer: