torsdag 1 november 2012

Jag såg det direkt ... bra att ni lyssnade!


Nu kan jag i delårsrapporten läsa ... ”Även denna sommar bjöd Gnesta kommun alla kommuninvånare och besökare på badtaxi till Klemmingsbergsbadet …”

Nu är det också tydligt vad ”Tidiga insatser på hemmaplan” är:
”Tidiga insatser innebär bland annat förberedande insatser för att rusta individen inför att denna ska kunna ingå i ordinarie arbetsmarknadsåtgärder.”
”Inga särskilda insatser utöver ordinarie verksamhet har gjorts under perioden.”
På kommunstyrelsen lämnade vi i Alliansen ett Särskilt yttrande:
”Det är graverande att majoriteten inte använt de pengar som avsats med särskild öronmärkning för tidiga insatser & åtgärder för arbetslösa ungdomar”
Jag återkommer till att SVMP i texten får det att låta som om de just den här våren startat arbetet med Familjecentralen!

Inga kommentarer: