måndag 26 november 2012

Nya protokollsregler ...

Det kom ett protokoll i fredags justerat och klart, per post, från Barn- och utbildningsnämnden. Man kan läsa att justeringen skett omedelbart efter sammanträdet och innehållsförteckningen tar upp tre ärenden. Protokollet finns också på Hemsidan.

Varför skriver jag nu så, allt verkar väl rätt och riktigt?
Men … nämndsammanträdet var den 19 november och protokollet med nio ärenden har justering i dag klockan 15.00, förutom de tre som justerades omedelbart! Blir det nu två utskickade protokoll, kan bli lite missvisande …  kanske finns nya regler även här?
Vi från Alliansen deltog inte i beslutet, när det gäller Framtidsplanen. Ett plan som innehåller mål, mått och ekonomi för 2013 … ett beslut som är majoritetens ansvar. Till beslutet fanns även ett långt tillägg, som innehåller tillägg för både mål och mått, som vi inte hade fått, men jag nu kan läsa i protokollet.
Jag återkommer till vad vi saknar i Framtidsplanen … från Alliansen och från Centerpartiet …
Sänder med lite blå himmel, så var den 15 november!

Inga kommentarer: