tisdag 6 november 2012

Så var det sagt ...!

Kommunstyrelsens ordförande vet, han sa det från talarstolen i går … att många ärenden ”startas den ena mandatperioden och går i mål den andra”. Anledningen till uttalandet var att vi två vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, i går, om igen diskuterade Familjecentralen.

Nuvarande majoriteten anser att arbetet med Familjecentral är inlett, nu! I går på KF tog jag upp vad som gjordes förra mandatperioden … men precis som vid tidigare tillfällen avfärdade Kukka det med att ”det är nu man hade kommit i gång med förhandlingar”.
Det skulle vara klädsamt om hon gjorde en nertoning av den egna rollen i sammanhanget och tillstod att ”arbetet med att få en Familjecentral i Gnesta startades av tjänstemän och politiker förra mandatperioden”. Och vi var alla (läs alla partier) överens om att det var angeläget. Vi var på studiebesök i Oxelösund på deras Familjecentral och vi tittade på Gamla Apotekslokalen …
Det är absolut inte för min egen del som jag vill att rätt ska vara rätt … utan förarbetet under min ordförandetid gjordes av politiker och tjänstemän från Landstinget + tjänstemän och politiker i Gnesta, tillsammans.
För det är med Familjecentralen som med Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun, det startade förra mandatperioden och Då var vi alla överens om att jobba vidare!

Inga kommentarer: