tisdag 20 november 2012

Vi tände ett ljus ...

Gårdagens nämndsammanträde, en tyst minut för Birgitta och Kajsa, som båda suttit i Barn- och utbildningsnämnden. Att Kajsa avlidigt fick jag veta i går, såå sorgligt … hon har kämpat så länge. Jag saknar Er båda två!

Majoriteten tog sin Framtidsplan efter några förändringar … från Alliansen deltog vi inte i beslutet. Det blir en ny förskoleavdelning i januari på Åsbackaskolan och Welandersborgs skola ska få en uppfräschning. Riktlinjerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska omarbetats, rättas till efter att jag lämnat synpunkter på presidiemötet … det var inte klart till nämnden, men kommer att förändras innan justeringen.
Datum för nämndens sammanträden, nio stycken under året … första mötet den 25 februari och ett sommaruppehåll från 10 juni – 23 september 2012.
Vi gick även igenom Lärarförbundets ranking, som verkligen inte är något att skryta över! Och bland Skolverkets siffror kunde vi se … att på förskolan hade vi 6,2 inskrivna barn per årsarbetare 2011, siffran för 2010 var 6,0 inskrivna barn per årsarbetare.
Dagen avslutades med styrelsemöte i Vattentornsföreningen … det rullar på och vi hoppas på musikupplevelser nästa sommar!

Inga kommentarer: