onsdag 7 november 2012

Yttrandefrihet ...

Till och från diskuteras frågan varför såå få yttrar sig på politiska möten. Ja, vad beror det på?
Kanske olika skäl när det gäller nämnd- och Kommunstyrelsesammanträden … eller Kommunfullmäktige.
På nämnd och Kommunstyrelsen har ordförande en stor roll. Antingen håller man strikt på talarordning eller så vågar man släppa loss en fri diskussion. Jag tror att en ny ledamot lättare ”säger något” i en diskussion än begär ordet. Praktiserade det under min ordförandetid … så´na diskussioner gör att nämnden känner sig som mera vi … än vi och dom!


Det är ju i en nämnd man kan skaffa sig träning inför uppdrag i Kommunstyrelsen … och till Kommunfullmäktige där man måste gå upp i talarstolen.
I media ser jag att man redovisar deltagande i KF-debatt och även i Gnesta finns det de som sitter en hel mandatperiod utan aktivt deltagande. Kanske skulle jag redovisa vilka som säger något på KF … kan i alla fall tala om att av KF:s 31 ledamöter … var mindre än 10 uppe i talarstolen i måndags.
Om ni vill veta vilka som yttrar sig på Kommunfullmäktige, är ni välkomna till Elektron!

Kom och lär känna oss!

Inga kommentarer: