onsdag 28 november 2012

Ekonomisk uppföljning efter oktober ...

… finns i handlingarna till kommunstyrelsen på måndag.
Om man nu är i majoritet eller som jag, i opposition, läser man säkert ärendet olika … här är min version:


·        Kommungemensamma poster visar en avvikelse på 20,7 mkr (ja, vi ligger drygt 20 miljoner +)

·        Kommunstyrelsen visar en avvikelse på -173 tkr för perioden

·        Miljö- och byggnämnden visar ett överskott på 100 tkr efter oktober

·        Barn- och utbildningsnämnden visar en avvikelse på 2 mkr. Inom grundskolan finns en avvikelse på ca -4,3 mkr … fler köpta platser, taxi, utökad timplan och högre kostnader för de små skolorna (trots nästan 10 000 kr högre skolpeng till alla elever som går i de små skolorna)

·        Socialnämndens avvikelse totalt, mot budget + 1,2 mkr. Det bedömda underskottet för hemtjänsten uppgår till -7,5 mkr!

·        Kultur- och tekniknämndens avvikelse nu i oktober är -1 363 mkr.  … ... ... underskott beror främst pga utbetalda avgångsvederlag till f d förvaltningschef  för ett år. Överskott bedöms inom fritidsverksamheten pga av lägre kostnader för badhuset efter övertagande i kommunal regi samt minskade inköp på föreningskansliet och Chill.

Bekymmersamt med de små skolornas underskott trots extrapengar och ännu syns inte något av arbetet, som sägs läggs ner för att hålla budget.
Minuset i  Hemtjänsten finns kvar!
KoT har fortfarande en tf chef, ingen ny har tillsats … och inköpen på föreningskansliet och Chill har minskat …!

Inga kommentarer: