söndag 7 juli 2013

Pendeltåget i våra hjärtan - och är det rättvist?

"Kommunen kommer nu under sommaren att tillsammans med SL, Regionförbundet Sörmland, kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland m fl arbeta intensivt för att hitta lösningar så att tidtabellen kan återställas till dagens nivå.
 
Tågoperatörerna jobbar nu med en remiss på Trafikverkets förslag till den 5 augusti 2013. Den 20 september beslutar Trafikverket om den nya tidtabellen som börjar gälla den 15 december 2013. Innan dess - den 10 september - träffar Johan Rocklind m fl generaldirektören för Trafikverket för att diskutera både kort – och långsiktiga lösningar på tågtrafiken …”

… avslutas informationen på Gnesta kommuns hemsida. HÄR finns hela inlägget, från den 4 juli 2013!
Nu håller vi alla tummarna för att diskussionerna med Trafikmyndigheten, ska mynna ut i något som kan accepteras av oss alla.

Så var det de´ här med det ekonomiska läget och vilka åtgärderna är!
Trots att jag är i opposition känner jag mej bekymrad/ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens ekonomi. ”Man kan inte ha som ”sparförslag”: HÅLL BUDGET!
Det ska alla göra alltid! Och om något inträffa får man om möjligt omfördela inom förvaltningen, eller begära mer pengar i kommunstyrelsen.

Framtidsplan (budgeten) som antogs i slutet av förra året ”var inte den bästa”. Kanske man rentav visste att den inte skulle hålla, redan då. Och nu är det minus (-). Man kan få ett underskott på fyra miljoner …
De enda siffror jag fått veta är hur nämndens ekonomi var efter april och då fanns en risk för underskott i slutet av året. Det här har jag skrivit om förut …

Nu har jag försökt få siffrorna för BoU:s ekonomiska läge efter maj månad. En viktig siffra … för om man måste göra förändringar, måste de ju göras innan skolstarten i höst. Men man har inte kunnat göra någon fullständig budgetuppföljning för maj, p.g.a. ”kapacitetsbrist”! Så, man väntar till september innan man tar fram siffror.

Det hade varit ärligare att säga att jag som vice ordförande från opposition inte får veta … det hade känts bättre. Nu får jag veta att det inte finns några siffror, ingen avstämning mot budget? … då blir jag riktigt orolig!

Men man tror att det fixar sig, och det är ju bra!, cheferna har ju fått tillsägelse av förvaltningschefen att hålla budget! De tror att det räcker som åtgärd.

Fast … det är INTE att ta sitt politiska ansvar för ekonomin i Barn- och utbildningsnämnden, som har hand om halva Gnesta kommuns budget!. Känns som någon missat att en kommun är en politiskt styrd organisation, där det yttersta ansvaret ligger hos ordförande … som ska ha pejl på varenda krona, så ALLA barn/elever får bästa möjliga omvårdnad/kunskaper.

Vad jag vet finns ingen plan för hur Barn- och utbildningsnämnden ska hålla sin budget. Inga sparförslag?

Inga kommentarer: