lördag 24 augusti 2013

När minushögen växer är det dags att sluta ...


Bra arbetskamrater, bra chef och bra arbetsmiljö är faktorer som väger tungt och omaket med att vara långt från familjen, läs barnen, plus lång restid kan man stå ut med.
Men i samma stund som minustecknen blir fler och plustecknen blir färre … är vi på utgång.


”Kommunen” kände sig trampade på tårna och la in ”Klarläggande angående chefer i Gnestakommun” på Hemsidan.

Och i dagens Södermanlands Nyheter ”14 chefer har slutat i Gnesta – på två år”

Allt är såklart sant och beskriver samma sak, men beroende på vad man vill framhäva eller vad man vill skydda … söker man en vokabulär som får oss läsare att läsa rätt! Man har naturligtvis ett syfte med sin text …

Styrning och ledning är A och O i en organisation, annars försvinner arbetsglädjen. Även om det är mycket jobb periodvis brukar det fixa sig när man stöttar och hjälps åt. Det gäller att ha en trupp som leder kommunen framåt … ett gäng som tar ansvar för verksamheten.
Och minns att en kommun ”är en politiskt styrd organisation”!

Inga kommentarer: