lördag 31 augusti 2013

Nu bygger vi nytt ...!

I februari 2012 lämnade vi i Centerpartiet in en MOTION, som ännu inte besvarats. Vår ståndpunkt när det gäller Liljedalshemmet är klar … vi vill bygga nytt även här i Gnesta och vi föredrar marknära boende för våra äldre. Vi har haft det på önskelistan ända sen Ekhagen byggdes i Björnlunda.

I dagens Södermanlands Nyheter är rubriken ”Äldreboende ses över om fastighet blir privatägd” … det handlar om Liljedalshemmet. Men från Gnesta kommun är det endast kommunchefen som uttalar sig, vi får också flera versioner av det senaste årets turer.

MEN eftersom nu kommunen är en politiskt styrd organisation, så undrar jag ... Vad har den politiska majoriteten gjort i ärendet Liljedalshemmet, det senaste året? Vilka politiker från Gnesta kommun har diskuterat med vem i Landstinget? Eller har hela förhandlingen skötts av tjänstemän?

Finns det månne protokollförda möten/beslut så att man nu kan följa alla turer sen Lotta Finstorp klubbade landstingsbeslutet att bjuda ut Liljedalshemmet till försäljning?

NU är det som det är, allt pekar på att Liljedalshemmet kommer att bli privatägt … och enligt SN, ”Kommunen vill inte hyra av en privat aktör …”

Så, vad jag kan se återstår endast att bygga nytt!


Inga kommentarer: