söndag 24 augusti 2014

Centerpartiets Valprogram 2014 i Gnesta


Centerpartiets valprogram 2014 kommer snart i din brevlåda tillsammans med valsedlar.

Framgångar för Centerpartiet under denna mandatperiod:

* Kommunen har beslutat bygga nytt äldreboende.
I Centerpartiet var vi redan i början av 2012 inne på att ett nybyggt äldreboende var det ända rätta. Det fanns kostnadsberäkningar på ett ombyggt Liljedalshem, men ingen vetskap om kostnaden för ett nytt äldreboende.
Centerpartiet lämnade in en motion 2012-02-15 ... "Ta fram ett kostnadsförslag på ett nybyggnadsalternativ av Särskilt boende innan beslut tas om Liljedalshemmet."
Nu är vi alla överens om att bygga nytt.

* Regeringens extra satsning på utbyggnad av fibernät på landsbygden.
Mycket händer på det här området. För oss i Centerpartiet är fiber till alla ett prioriterat område, även i fortsättningen. En nödvändighet för att få en levande landsbygd ... för alla mindre företag på landsbygden ... för alla som har möjlighet att jobba hemifrån några dagar i veckan och slippa långa resor.

* Kommunen har antagit Centerpartiets motion om giftfri vardag.
När larmen kom om gifter till och med i barnens leksaker på förskolan, kändes det nödvändigt att genast kartlägga och minimera gifterna i vår närmiljö.


Inga kommentarer: