torsdag 21 augusti 2014

Med fokus på Laxne ...

Politiker från alla partier i nuvarande kommunstyrelsen hade bjudits in av Föreningen Laxnegården, i går kväll, för att diskutera "vad politikerna vill göra för Laxne".
Laxne är kommunens minsta ort, vackert belägen vid Klemmingen. Med både förskola och skola, som båda är relativt nybyggda. Men skolan har tyvärr bara 34 elever vid skolstarten.

”LAXNE Försäljningen av tomter i Spårbacken i Laxne har gått i stå sedan länge. Oppositionen säger sig vara beredd att köpa tillbaka tomterna, men Socialdemokraterna är av en annan uppfattning.” … kan vi läsa i Södermanlands Nyheter.

Men jag, som satt i publiken, tyckte inte att de faktum att det måste byggas för att skolan ska kunna ha den kvalitet som är nödvändig, inte belystes. Jag vet att det är en brännhet fråga ... den nuvarande majoriteten satsar på extrapengar till skolan för att de ska kunna anställa de lärare som är nödvändigt.
Det är ingen hållbar lösning på lång sikt. Flera alternativ finns, en bra skola kan locka elever från Gnesta tätort, bussar finns. Sen finns tomterna vid Spårbacken, som vi måste få barnfamiljer att vilja flytta till. Inom Alliansen finns flera lösningar.

Bra initiativ att bjuda in, det framkom en hel del som jobbas vidare på.

Inga kommentarer: