tisdag 22 september 2015

All mat ska lagas nära och med glädje och omsorg!

Sjukhusmatens kvalitet uppe i dag och kritiseras. Inte ska väl Mannerström behöva åka runt och visa på hur man ska hantera mat. Visst vet vi alla att mat är både för ögat och för gommen. Så många självklarheter det finns när det gäller mat. Jag tycker att en tummregel räcker:

Vill Du som serverar maten äta den portionen, ser den bra ut och smakar den bra?

När man hör damen som själv jobbar med mat, att hon måste smaka sig fram för att hon inte kunde se vad som serverades. Då blir jag bekymrad. Kostenheten i Gnesta kommun ligger under Barn- och utbildningsnämndens ansvar. På presidiet diskuterade vi häromdagen, att vi borde beställa av den mat som våra äldre äter till nämndsammanträdet i stället för kaffe och mackan. Viktigt att vi vet, eftersom jag hört kritik. Och vi i nämnden har ansvaret!

Inga kommentarer: