fredag 25 september 2015

Rapport från stämman

Alldeles innan lunchen blev spänningen olidlig. Per Andersson, Äspetorps motion som inte har behandlats så väl av distrikt och partistyrelsen, skulle nu upp till bevis!
Hur skulle stämman besluta?

"Att beteskrav för mjölkkor som går i lösdriftshallar blir en rekommendation och inte tvingande".

Många synpunkter för och emot, alla försökte övertyga innan vi kom till omröstningen. Röstkortsräkningen var blev svår, plattorna aktiverades och så småningom " hade vi ett resultat".

199 röstade för att lagen inte ska vara tvingande, utan en rekommendation! 240 ville ha tvånget kvar, 9 personer avstod från att rösta!


Inga kommentarer: