torsdag 1 oktober 2015

Fast, vad säger den?2015-10-01
Rapport från barn- och utbildningsnämnden
På barn- och utbildningsnämnden den 30 september 2015 beslutades om:
  • Delårsrapport 2015
  • Organisatorisk placering Chill och Kulturskolan
Nästa sammanträde i barn- och utbildningsnämnden är den 2 november 2015

Klippt från kommunens Hemsida!

Inga kommentarer: