söndag 18 oktober 2015

Hur man kan tänka när det gäller lärarförbundets ranking?

Den kom häromdagen, tog mej tid att kolla lite igår. Om vi ligger långt ner på listan, säger vi att det ju är en partsinlaga, men ... Om resultat blivit bättre/bra slår vi oss för bröstet.

Det är också lätt att bara jämföra med föregående år: 2014 låg vi på plats 285/290 kommuner, självklart kan vi hurra när vi nu är på plats 200/290 kommuner. MEN 2013 var vi på 182:a plats! Rena berg- och dalbanan.
Ser ut som att fler gnestaelever går på högskolan, det är bra! Men det måste ändå till lite extre arbete från skolan för att motivera fler till högre studier, särskilt pojkar.

Men mest bekymmersamt är ändå resultatet under rubriken Kommunen som avtalspart:

2013.    Plats 96/290 kommuner
2014.    Plats 154/290 kommuner
2015.    Plats 234/290 kommuner

Det kräver en grundlig analys! Självklart ska siffror alltid tas på allvar, de visar på något bra eller dåligt!?

Inga kommentarer: