torsdag 21 juli 2016

"Ännu inga cykelbanor på Storgatan"

Läser jag i SN, förklaringen är:


Projekteringen blev klar i mars, och i samband med det påbörjades arbetet med att upphandla själva utförandet. Ett av de krav som ställdes då var att arbetet ska vara färdigt senast i december i år, och förhoppningen var att det skulle kunna komma i gång före sommaren.

– Det beror på upphandlingsproceduren, där vi måste respektera spärrtider och sånt. Den processen har dragit ut på tiden, säger Michael Gustafsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han kan dock inte svara på när den processen kan tänkas vara avklarad utan hänvisar till tjänstemännen på förvaltningen, vilka alla är på semester för tillfället. 

HÄR är hela artikeln ..

Bilddatum: 2014-06-05 ... 

Inga kommentarer: