fredag 29 juli 2016

"Kulturjobb – inte som det var tänkt", i dagens SNVåren 2014 föreslog Ingalill Fredriksson (C) att Gnesta kommun skulle viga några av feriepraktikplatserna åt kulturarbetare. Två år senare är det verklighet, men inte på det sätt som Fredriksson tänkt sig.

Med inspiration från Eskilstuna föreställde sig Ingalill Fredriksson att Gnesta kommun till exempel kunde anställa några musikanter för att spela både på offentliga platser och på kommunens särskilda boenden. Förslaget gillades av majoriteten i den dåvarande kultur- och tekniknämnden, och förvaltningen fick uppdraget att se över möjligheterna. Förhoppningen var att det skulle kunna bli verklighet redan sommaren 2014.

Först i år, två år senare har några ferieplatser inom kulturområdet skapats, men i stället för att spela musik har kulturpraktikanterna fått ägna sig åt att inventera kommunens konst.
– Det var ju helt fel, det jag blir lite upprörd över är ju egentligen att de sagt ja till min idé och sen inte gör någonting av det. De tyckte ju att den var bra.

Även förra året var frågan uppe, då avsattes omkring fem platser till kulturferiearbetare, men eftersom det aldrig framgick i annonsen att de jobben fanns kom inte heller några ansökningar in. Även bristen på samordnare togs upp som en orsak till att det inte blev någonting av.

– Det får man utveckla till nästa år, sa Linda Andersson, arbetsvägledare på kommunen, till SN i slutet på maj i fjol.
Någon sådan utveckling tycks dock aldrig ha blivit av – även i år saknas det handledare.

– Det är svårt. För det första ska du ha in ungdomar som kan spela musik, sen ska det också finnas handledare som kan det och som kan leda dem, säger Lena Öster, som ansvarat för att rekrytera sommarpraktikanterna, och uppger att hon inte fått några signaler från vare sig chefer eller politiker om att det skulle vara på gång.

– Nu har man haft två år på sig och nu har man tre stycken som ska inventera konst ... men det är ju nödvändigt det också, säger Ingalill Fredriksson, som är kritisk till att den politiska majoriteten inte har tagit tag i frågan.  

Av journalisten Veronika Skärlund i dagens Södermanlands Nyheter ... efter att ha ringt mej!

Inga kommentarer: