torsdag 21 juli 2016

Vem visste vad, när?

En befogad fråga, när jag i dag kan läsa i Södermanlands Nyheter en intervju med planeringschefen på Gnesta kommun under rubriken "Nytt intresse för Spårbacken". Tre dagar efter att överklagandetiden för skolomorganisationen, som gjorde att Laxne skola las ner, gick ut.

Frågan är, när fick planeringschefen mailet med frågan som han nu enligt SN svarat på via mail ... att kommunen nu "ställer sig positiv till en ändring av detaljplanen"? Ja, vilka har känt till förfrågan om Spårbacken, hur länge?

Inga kommentarer: