måndag 5 december 2016

I går blev jag inbjuden till Fiberriket ...

Ja, jag har sagt att jag vill vara med, eller rättare sagt gjort en intresseanmälan om att få fiber. Det är inte samma sak som att vi får fiber i vårt område utan så här är det ...

* Alla kopparledningar ska bort, sa mannen från Telia
* Hur stor andel fastigheter i ett område måste tacka ja för att det ska ske en utbyggnad, frågades ... svar: 40%

* Tror, 6 - 700 fått erbjudandet om Öppen fiber i Gnesta kommun, sa från Telia
* Dessa kommer att delas upp i 4 - 5 delområden
* Det kan bli 70 fastigheter i ett område, då är det 40% av dom som måste ha tackat JA för att det ska bli aktuellt med en utbyggnad i just det området
* Vi som gjort en intresseanmälan får veta den 31/1-17 om vi kommer med i FIBERRIKET

* En dam undrade hur det skulle bli med de fastigheter som inte fått något erbjudande!?
* De som ligger utanför kan bilda byalag, fråga Länsstyrelsen ... sa mannen från Telia.

Oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) och jag lyfte dessa frågor på Kommunstyrelsen i dag. Håkan var på infomötet i LAXNE och jag på mötet som Telia bjöd in till i GNESTA.

Absolut är det en oroade utveckling och vi kommer att fortsätta kämpa för att alla vi som valt att bo på landsbygden ska få samma rättigheter till bredband som de boende i samhället!

Inga kommentarer: