onsdag 4 januari 2017

75 förslag från landsbygdskommittén

"Sedan juni 2015 har den parlamentariska landsbygdskommittén arbetat med målet att presentera ett slutbetänkande med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars förra året kom ett delbetänkande och idag presenterades slutbetänkandet.
 
– Slutbetänkandet kommer att få betydelse för landsbygdernas men även städernas utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht."

 
Punkt nr: 73. Regeringen uppdrar till jordbruksverket att stödja samordning och utveckling av nätverk mellan landsbygdsutvecklare anställda i kommuner och regioner.

MEN i Gnesta kommun sa S+M .. NEJ till att bilda ett Råd/Utskott för landsbygd och Ytterorter i kommunen med hänvisning till att det redan idag finns möjligheter för dialog och påverkan i frågor som rör landsbygden och Ytterorterna.

Från Centerpartiet har vi flera gånger påtalat avsaknaden av
satsningar utanför centralorten Gnesta

"10 000 statliga jobb till landsbygden, enklare att bygga strandnära och analysera konsekvenserna av kilometerskatten.
Landsbygdskommitténs utredning innehåller flera förslag som Centerpartiet drivit länge.
- Jag är glad över kommitténs arbete. Många av förslagen utgör en god grund och kan tillsammans med en politik för bättre villkor för företag, en stärkt äganderätt och decentralisering av makt ta tillvara på landsbygdens möjligheter, säger Kristina Yngwe."


Inga kommentarer: