torsdag 5 oktober 2017

Lärarförbundets ranking, Bästa Skolkommun

Tidigt i morse kom den, Rankingen som blir så upprörda diskussioner om. Till och med radioreportern kallade Lärarförbundets ranking över Bästa Skolkommunen för en partsinlaga ... klockan 7 i morse. Och ifrågasatte ...
Så är det varje år, särskilt om ens egen kommun fått sämre siffror än året innan. Fast egentligen borde vi politiker ta oss en rejäl funderare innan vi ifrågasätter, utom förstås den där siffran som nu i år talar om att fler föräldrar tar hand om sina barn själva i stället för att barnen är på förskolan!!!! Eller det kanske inte är så ... men nu är vi på 229:e plats mot 222:a förra året:

Andel barn i förskola
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån andelen barn med plats i förskola.

Först en gratulation till Vellinge som även i år ligger etta i Rankingen!

Nu till Gnestas ranking:
2013      182:a plats
2014      285
2015      200
2016      268
2017      277:e plats av 290 kommuner
Vad är det då som ingår? Här är länken:


Jag har tittat på några av resultaten i Gnesta, jämförda med föregående år:
Resurser     från 100     till 80/290 kommuner
Utb. lärare         220         262/290
Lärartäthet        230         188/290
Friska lärare       49    till 167/290
Andel förskola  222   till 229/290

Störst skillnad från föregående år är friska lärare. Lägger in hur man räknat fram siffran, kan ni vara med och göra analysen!!! Självklart ska man ta alla rankingar på allvar, hade vi varit Etta i Gnesta hade vi jublat, nu får vi ta oss en funderare!

Friska lärare
Underlag rörande Lärarförbundets medlemmar hämtat ur partsgemensam statistik över sjukskrivningar. Vi har vägt samman två mått: andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2015 var tjänstlediga på grund av sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer och förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna 2015 och 2016. Procenttalet för de två delmåtten rangordnades i decilgrupper (från 1-10). Dessa rangordningssiffror summerades samtidigt som de viktades där rangordningssiffran för andelen sjukskrivna multiplicerades med 4 och för förändringen med 1. Därefter rangordnades poängsumman från 1 till 290.

Inga kommentarer: