lördag 7 oktober 2017

Vad ska vi nu göra med Kostpolicyn?

Första gången som Centerpartiets motion om att anta en Kostpolicy i Gnesta kommun var på kommunfullmäktiges dagordning var den 31 mars 2014. Vid senaste KF i början på oktober 2017 antogs Kostpolicyn.
Om nu någon tror att det är klart, tror ni fel. För enligt policyn ska vi nu:  
"Det är viktigt att riktlinjer för måltiden inom de olika verksamhetsområdena fastställs och följs upp i respektive förvaltning och nämnd."

Därför blev jag bekymrad när jag häromdagen fick en kommuntillverkad skrift där jag läste:
Ny kostpolicy har antagits i KS ... 
Nu återstår arbetet att implementera Kostpolicyn ute i alla verksamheter som den berör, ett uppdrag som vi kommer berätta mer om i nästa nummer.

 Antagligen är jag lite petig, men det som nu ska göras är att ta fram riktlinjer. De ska fastställas på respektive nämnd som har hand om förskola, grundskola och äldreomsorg.
Hoppas att detta nu sker i år!!!'

För i Centerpartiet har vi redan tagit nästa steg:

Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på köttprodukter
och oberett kött för att öka barns och ungdomars medvetenhet om
var maten de äter kommer ifrån.
HÄR ...kan ni läst hela vår motion, som lämnades in häromdagen.Inga kommentarer: