tisdag 31 oktober 2017

Självklart giftfritt, så långt det är möjligt!

NU är tulpanlökarna nergrävda, så nu väntar jag på våren. Det är vintertid, kallt ute och strax är det jul!
Nej såklart mycket kvar att göra innan ... Skickade in en interpellation i går som försvann. Den hade inte inkommit, så den fick ett nyskick i dag! Få´se när jag får svar ...


Interpellation


Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson:
Vad görs för att uppnå en giftfri miljö för våra barn och ungdomar?

Centerpartiet lämnade in en motion 2013-11-07: ”Giftfri vardag kräver handling”.
·         Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter.
·         Ersätta giftiga material med giftfritt material
·         Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling
Under våren 2014 gjorde Cecilia Törnqvist Igelströn, som gick på magisterprogrammet Miljö- och hälsoskydd på Stockholms universitet, en kartläggning av potentiella kemiska hälsorisker på fyra förskolor i Gnesta kommun. En omfattande kartläggning, som även innefattar åtgärder.

På Kommunfullmäktige 2015-04-20 beslöts:
·         Motionen bifalles då framtagen handlingsplan har beslutats i Barn- och utbildningsnämnden.
·         Barn- och utbildningsnämnden ska, när handlingsplanen är upprättad, presentera den för Barn- och utbildningsnämnden för beslut om fortsatta åtgärder.
I delårsrapporten för Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammades att inget gjorts hittills under 2017. I Framtidsplanen som vi har på KF:s dagordning finns även inlagt 100 000 kronor om året 2018 – 2020.

  1. Hur kommer de 100 000 kronorna i Investeringsplanen till ”Nytt material för giftfri förskola” användas 2017?
  2. Hur planeras pengarna användas 2018 – 2020?

2017-10-29
Ingalill Fredriksson (C)

Inga kommentarer: