söndag 4 januari 2009

God fortsättning ...

Nu har jag återigen avgivit mitt nyårslöfte, jaa jag har haft samma i flera år … kanske fixar jag det i år.

Gå igenom alla skåp och lådor, kanske slänga något men mest för att veta vad man har!

Allt började med att vi köpte en extra kaffebryggare när vi skulle ha fest. När jag sen skulle ställa undan den upptäckte jag att vi hade köpt en extra redan året innan. Visst måste man ha bättre koll, eller …

Kanske är det förståeligt eftersom … jag flyttade in 1964 och Lars kom från Vaxåker 1943. Man hinner samla en hel del och dessutom har det fyllts på med saker från äldre generationer. Jag har så svårt att slänga, både saker, skrivelser av olika slag och böcker. I min hand har jag nu ”Undervisning för ryttaren” 1909 års upplaga. Ägdes av 289 42/10 Andersson, Lars morfar.

”Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter samt vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oaflåtliga sträfvan skall vara att väl bereda sig till krigets värf. Vid ofred skall han mot rikets fiender sig städse manligen och väl förhålla samt med lif och blod Konungen och Fädernesland försvara.
Åsidosätter krigsman någon af de skyldigheter, hvilka honom såsom sådan åligga, straffas han enligt strafflagen för krigsmakten.”

Jag läser rubriken … På marsch in i Gaza.
Känner mej ledsen i hjärtat, tänker på alla barnen … som blir skadade för livet … visst går väl allt att resonera om. Man får inte alltid som man vill, såklart … man får bli förbannad, stampa med foten och skrika!

Jag läser den 100 år gamla texten och önskar den tillbaka.

Inga kommentarer: