torsdag 29 januari 2009

Hur många regioner får vi?

Centerpartiet har drivit regiontanken i 20 år … Hela Sverige ska leva, decentralisering och samarbete, samarbete, samarbete! … det är Centerpartiet och det är vi bra på. Beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Från Axel Oxenstiernas tid till nutid kan man nog säga att regionerna förstorats dramatiskt. Självklart behövs en förändring. Bra att regeringen är överens och visat på i vilken riktning vi ska. Kanske t.o.m. Sverige är för litet! Så är det ju när det gäller att motverka både brottslighet och miljöförstöring.

Hur har vi det då i Sörmland … och hur kommer det att bli? Det ska bli spännande att se hur vi får till det, för här i Östra Sörmland har vi ju Stockholm. Ska Stockholm vara en region tillsammans med oss i Sörmland eller bilda en region för sig och ringen runt en region … flera varinater kan finnas ...
Tillsammans med Stockholm har sagts tidigare, kvarstår det eller kommer vi nu hitta en helt annan lösning.

Återkommer när diskussionen kommer igång …

Här dagens kommentar från Södermanlands Nyheters nätupplaga ...
http://www.sn.se/parser.php?sect1=101&sect2=102&id=263433

Inga kommentarer: