tisdag 9 juni 2009

Fritidspolitiker 80/20 eller 20/80

Efter att i fem dagar haft den fritid som ingår i fritidspolitiker, eller betyder att man är politiker på fritiden, vem vet! Grusgården är nästan ogräsfri, finrabatten tistelfri så nu är det bara resten kvar. I kväll är det föräldramöte för att fortsätta omorganisationsdiskussionen inom grundskolan. Södermanlands Nyheter utlovar i dagens tidning att ”Skoldebatten fortsätter i Gnesta” i morgondagens tidning. Lärarna funderar på de olika förslagen redan och nästa vecka har vi ännu ett föräldramöte.

Kvar innan sommarlovet har vi politiker våra junisammanträden, först har jag kommunstyrelsen där vi har med Framtidsplan 2010 – 2012. Vi ska nu fastställa skattesatsen och budgeten för tre år framöver. Allt har nagelfarits för att få en realistisk fördelning mellan nämnderna. Nu lägger vi fram Alliansens rambudget och ser med spänning fram emot de andra partiernas budgetar.

Inga kommentarer: