onsdag 24 juni 2009

Nu är valrörelsen i gång ...

Då, på KF, fick vi deras ETTårsbudget! … eftersom ”den nu inledda planeringsperioden omfattar 2 år på nästa mandatperiod”. Förslaget har samma siffror som vår budget, men med en omfördelning inom barn- och utbildningsnämnden. Nu är valrörelsen igång!

Alliansen i Gnesta har beslutat om sin Framtidsplan med nämndernas ramar inför 2010. Den har funnits tillgänglig sen kommunstyrelsen, medan oppositionen har mörkat sin budget ända tills kommunfullmäktigemötet i måndags.

Framtidsplan á la´S:
- Vårdnadsbidraget bort, tänk att ”valfrihet” är så farligt och dessutom tillåtelse för BoU att sluta på ett minus. Allt för att skrapa fram 3,5 miljoner … eftersom de lovat föräldrarna i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov att deras små skolor ska vara som de alltid varit, F – 6 skolor. Inga synpunkter på övriga besparingar inom BoU och den enda kommentaren om övriga nämnders besparingar är att … ”Även Socialnämnden har tyvärr fått kännbara åtgärder.” Sen följer socialdemokraternas önskelista med 19 punkter, som de vill ”pröva om möjligheter finns till genomförande …”.

Någon sa häromdagen … att det gäller att driva en oppositionspolitik som misstänkliggör majoriteten, men inte låter så bra att man vinner valet och måste genomföra allt man lovat! Allt för att hålla sig kvar, utan att behöva ta ansvar.

Samarbete är ett fint ord och jag borde kanske inte ta upp tråden att S” … känner sig så illa behandlade” … De har inte fått någon information av oss , får vi höra.
Fast inte brukar majoriteten vanligtvis bjuda in oppositionen till sina budgetdiskussioner och förresten har jag inte varit inbjuden till Arbetarkommunen, ”för att få veta vad de håller på med”.

Omorganisationsförslagen anser oppositionsrådet ”att de inte informerats om” heller … men S-ledamöterna hade det med sig till nämndmötet. Jag såg det! Kanske är jag för noga med sanningen … det här är politik!

Men, en sak är säker … det har varit något av en resa, sen vi den 11 maj presenterade vårt förslag till förändringar för ytterskolorna. I går hade vi det sjunde föräldramötet, för att diskutera förslagen och räta ut frågetecken. Vi har fått många bra synpunkter, om stort och smått, som vi nu tar med i bedömningen.

Beslutsunderlaget håller på att arbetas fram och i augusti tar barn- och utbildningsnämnden beslutet.

Inga kommentarer: