fredag 6 juli 2012

"Käpprätt åt skogen"

Tidigt i morse gick jag in på nätet för att läsa Södermanlands Nyheter … ser rubriken … ”Alliansen i Gnesta missförstår nämndens befogenheter”. Läste och trodde knappt mina ögon!
Att skribenterna inte skäms, försöker prata bort när man gjort fel.
SVMP:s hantering av Kultur och tekniks förvaltningschef saknar motstycke i vår kommun. Med hänsyn till chefen, som enligt inläggsskribenterna, sa upp sig den 5:e juni, kommer jag inte att ta några detaljer. Men skäms hur ni hanterade honom!

Den ton man nu använder i dagens ”Inlägg utifrån” slår dessutom direkt tillbaka på skribenten och det syns vem som hållit i pennan.
I inlägget kan jag läsa att … ”Majoritetens politiker har inte beslutat om något avgångsvederlag”. Är det inte fara å färde då? Och tänk om fler säger upp sig och ska ha 12 månadslöner, när de slutar? Dessa avgångsvederlag ska dessutom tas från nämndens budget.
Klart att man får en kompensation om man ombeds sluta. Nu gäller det 12 månadslöner á 48 000 kronor, var ska man dra ner inom Kultur och teknik?
Ni kommer inte undan … Kommunerna styrs av politiker!
Dessa politiker har ansvar för allt, försök inte att smita undan!
SVMP - politikerna har inte tagit sitt ansvar … utan hänvisar till en ordning, vars konstruktion man själva har beslutat! ”… har skötts av personalchefen och kommunchefen.” Som politiker kan man inte hålla sig undan svåra saker, genom att delegera beslut.
Som jag tidigare nämnt ska vi alla politiker och chefstjänstemän ha en kursdag 6 sept.
”Styr eller avgå!” är rubriken.
Där kan jag bl.a. läsa: ”I praktiken krävs naturligtvis att tjänstemän och förtroendevalda samverkar varvid tjänstemännen förväntas vara sakkunniga om vilka formella spelregler som gäller för den kommunala verksamheten och vilka förändringar som är tekniskt möjliga att genomföra.”
Av det jag läser i SN förstår jag att kursen behövs.
Sen när det gäller Alliansledamöternas protest på nämnden och att de inte var med och tog beslut. Det var bra att ni i majoriteten anammade idén angående omklädningsrummen på Hagstumosse Men när kommer SVMP ta beslut om simhallen? På nämnden beslöts endast om ett uppdrag att ”undersöka betongens status”.
Från Alliansen har vi redan sagt att vi vill bygga en ny simhall.
Sen jag hade läst inlägget i SN, lyssnade jag strax före sju på Tankar för dagen. Läkaren Agnes Ling pratade om hur olika vi människor är, en del bara drar iväg.
Hon avslutade med …

”Varför var det ingen som såg skylten … Käpprätt åt skogen … de just passerade?”

Inga kommentarer: