fredag 27 juli 2012

Karin Andersson har avlidit

”Förra statsrådet och riksdagsledamoten Karin Andersson., Derome, har avlidit i en ålder av 93 år.
Karin Andersson var invandrar- och jämställdhetsminister i Thorbjörns Fälldins regering 1979-1982 och drev igenom Sveriges första jämställdhetslag och skapade myndigheten Jämo, Jämställdhetsombudsmannen.
Hon var riksdagsledamot 1970 till 1985 och förbundssekreterare för Centerkvinnorna 1966-1979.
När Karin Andersson, 61 år gammal, av Thorbjörn Fälldin kallades till ministeransvar över jämställdhets- och invandrarpolitiken hade hon egentligen tänkt dra sig tillbaka från politiken, har hon berättat.

Men att tacka nej när ansvar utkrävdes stred mot allt vad hon verkat för ifråga om kvinnors inflytande.
Hon tog sig an uppgiften och skrev in sig i historien som den minister som gav Sverige den första jämställdhetslagen.”


Inga kommentarer: