tisdag 17 juli 2012

Vem sköter dragningen ...?

I dagens Södermanlands Nyheter finns rubrikerna ”Sommartid dricker svensken som mest”, ”Alkoholen flödar på sommaren” och ”Lögner och alkohol går hand i hand”.

Klokt att journalisten lyfter missbruksfrågan! Jag vet vad det kan innebära, eftersom jag i flera år ingått i direktionen på Vårnäs Behandlingshem.
Men … att insinuera att det är vi Gnestabor som köper, och dricker upp, allt som säljs på Systembolaget i Gnesta … ”En genomsnittlig Gnestabo köpte 8,85 liter ren alkohol förra året …” det är inte klokt av skribenten.
Jag kan inte länka till Södermanlands Nyheter, finns inte en rad på nätet … fastän det är en hel sida i papperstidningen. Under sommaren har man haft lotteri om ”vilka dagar” som ska finnas med på nätet, tisdagen den 17 juli fick ingen vinst!
Vem är det som bestämmer vad som kan läsas av alla, gratis?

1 kommentar:

Inger Fredriksson sa...

Är ni inte otroligt dragna i alla fall, så som ni konsumerar i Gnesta...?