måndag 9 juli 2012

Var ska ni ta´t?

Sen den senaste Kultur- och tekniknämnden har jag funderat på hur man egentligen tänker i majoriteten … vad ska upp till beslut i nämnden och vad är bara information. Det vore nog bra att fundera lite extra på.
Den ekonomiska månadsavstämningen, som numera inte sker varje nämndsammanträde, utan mera sällan … är ett informationsärende. Det har fört med sej, vilket jag tidigare skrivit om, att vi på nämnden nu bara får se på när underskottet stiger inom grundskolan och förskolan.
Vi i oppositionen får inte veta vad man tänker göra, trots att SVMP beslutat att NÄMNDEN ska veta om vilka åtgärder som ska vidtas. Miljonunderskottet stiger i grundskolan och förskolan … och man bara tar pengar från något annat!
Ja det underskottet blev inget ärende, men när Kultur- och tekniknämnden skulle ta 600 tkr för att undersöka ”betongens status i Freja simhall”, blev det ett ärende när man flyttade pengar inom förvaltningen. Den pengaflytten ansågs vara en ”viktig fråga för Gnestaborna”. … ”och ett beslut som påverkar simhallens framtid”.
Men när det nu saknas nästan 3 000 000 kronor i Grundskolan är det inte viktigt för Gnestaborna att få veta vad SVMP tänker göra och inte påverkar det framtiden, tydligen … för det blev inget ärende med någon lösning! Var/hur man ska spara finns inget beslut om … det får vi veta i höst!
I september i delårsrapporten kommer eventuellt svaret på hur majoriteten löst frågan, ja … Var ska ni ta´t?

Inga kommentarer: