måndag 13 maj 2013

Solen gick i moln ...

”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor.” … så sa SVMP i sitt pressmeddelande den 19 oktober 2010. Men det var då de´…

På dagens presidium hade vi ett ärende, där lösningen var att bygga en cykelbana. Jag frågade då efter Cykelstrategin, som jag har hört var nästa färdig … ” men den får jag se när den kommer som ärende på Kommunstyrelsen, den bereds på ett utmärkt sätt på planeringsutskottet, punkt!” … så var det med den öppenheten.

Sen ska den höga ljudnivån i Frejahallen åtgärdas, ett angeläget ärende. ”Någon” har beställt en utredning, summor skrevs in i ärendebeskrivningen och fast det blev lite oklart … … … fixas!, det ska ju byggas om under sommaren. Viktigt att vi gör vad vi kan för att rädda elevernas hörsel.

Jag tog också upp att vi tillsammans, alla partier, borde göra en IT-plan. En gemensam långsiktig investeringsplan för Gnesta kommun. Diskutera vad som ska köpas, till vem. Planerar utbildning och utser suport som hjälper till ”när det inte fungerar som det var tänkt”. 

En Investeringsplan för IT ska naturligtvis jobbas fram … med öppenhet och med bred politisk lösning … eftersom det är en väsentlig, strategisk fråga för Alla barn och elever i Gnesta kommuns förskolor och Grundskolor.

PS … Jag har tidigare läst att Nyköping och Trosa har sökt bidrag från Skolverket för Karriärtjänster … Gnesta har glömt att tala om att de också sökt, finns inte med på Hemsidan …

Inga kommentarer: