fredag 3 maj 2013

Tillgänglighetskrav ...


På senaste kommunstyrelsen diskuterades hur tillgängliga politiker och tjänstemän ska vara. Egentligen är det inget nytt … vi politiker har ju fått ett 4-årsförordnade av väljarna, som ”gäller dygnet runt”. Vi ska vara nåbara, men kanske borde vi diskutera om alla ska vara lika tillgängliga, oavsett om man är en ersättare i kommunfullmäktige, kommunalråd på heltid eller en anställda tjänsteman.

Måste jag skylta med att jag inte är hemma, att man åkt på semester? Eller måste jag låta någon annan läsa e-posten om jag är bortrest, så att svar skickas inom två (2) dagar?

Men … nu tänker du som läser det här, ”hur svårt kan det vara att läsa mailen i mobilen”! Fast vem skulle då betala telefonräkningen? Fjorton dagar i utlandet, för att jag måste svara OM? Kanske måste inte alla politiker vara på hela tiden, fastän lagen säger det?

För mej var det självklart, när jag var ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, att vara nåbar dygnet runt. En ansvarsfråga! Om jag inte hade möjlighet … fanns vice ordförande att lämna över till. Men det tål att fundera över om det verkligen ska gälla även alla nämndledamöterna + ersättarna.

Vi antog nya regler på kommunstyrelsen, vi vill att kommuninvånarna ska höra av sig till oss och vi kommer att vara nåbara och svara inom två dagar … alla vi politiker som har en kommunadress!

Inga kommentarer: