tisdag 28 maj 2013

Nämndsammanträdet överraskade i går ...

Många överraskande moment vid gårdagens nämndmöte. Ytterligare en ny ledamot, vilket inte är överraskande … känns som om det finns en ny ledamot var tredje nämnd. Varför kan man undra! En hemlig blombukett, fick en ledamot som hade fyllt år och vi hade grupparbeten … ”Väsentlighets- och riskanalys”.

Ekonomisk uppföljning efter april 2013, där vi nu kan se ett troligt underskott vid årets slut på 4 miljoner. Det som överraskade där var hur/att man hittat pengar. 1,5 miljoner under ”Övrigt” och ”pengar som blivit över” … Såklart bra, men väldigt överraskande hur man kunde använda pengarna på ”Övrigt”- kontot.

På dagordningen fanns en ”Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden”, ett ärende som helt överraskande drogs ur. Anledning … "Landstinget har inte beslutat att barnen ska screenas" …
… fast i handlingarna hade jag läst att ”Landstinget ser ingen möjlighet att inleda arbetet med utvecklingsscreening om kommunerna inte har en beredskap att ge dessa barn den träning de så väl behöver för att öka deras möjligheter att fungera i sociala sammanhang framöver”.
Känns som om vi i Gnesta kommun fördröjer hjälpen till barnen … 

Sen fick vi en överraskande beslutssats till ärendet om ljuddämpande plattor i taket på Frejahallen.  Vi har ju ”Riktlinjer för anskaffning av verksamhetslokaler” … där finns med vad gäller ombyggnad av en hyrd lokal …

Självklart biföll jag medborgarförslaget ”Låt skolbussarna till/från Frejaskolan vända vid stationen”. I förslaget fanns ju alla mina tidigare argument. Åren går och kanske är nu tiden mogen, vi får se vad elever och deras föräldrar tycker den här gången.

Vi biföll också medborgarförslaget om ”Utökat antal timmer till föräldralediga”, reserverade oss muntligt. Vi får se vem av oss som tar med förslaget i budget 2014! Den nyfikenheten stillas inte förrän i oktober … då Framtidsplanen för valåret 2014 kommer upp. Fast, det var ingen överraskning det här året … att majoriteten inte vill ta en rambudget i juni.

Inga kommentarer: