torsdag 29 maj 2014

Energianvändning i jordbruket 2013


Det kom ett brev från Statistiska Centralbyrån:


I förbrevet kunde vi läsa att deltagandet i undersökningen var frivilligt för de 10 000 utvalda jordbruksföretagen. Det var inte sant. Utan ”Uppgiftsskyldighet föreligger för denna undersökning”, kan vi läsa i brev nummer två.
Uppgiftsskyldighet
”Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen om den officiella statistiken och Statens energimyndighets föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik.”
Eftersom brev nummer två kom strax innan semestern hamnade enkäten på köksbordet underst i högen med semesterpost och blev inte prio ett när vi kom hem. I går kom brev nummer tre … även där finns rubriken:
Uppgiftsskyldighet  Nu med tilläget …”Om uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten inte lämnas kan företaget komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifter.”
Fast de är nog ändå vänliga själar på SCB, för längst ner på enkäten kan jag läsa:

Tack för att du svarade på enkäten!

Inga kommentarer: