tisdag 16 december 2014

Så var det färdigvalt för den här gången ...

Kommunfullmäktigemötet i går kväll gick lite uppåt och sen ner när det gällde tonläge och upprördhet. Fick mej en skopa anklagelser, dock inte från talarstolen.

Tidigare har vi valt till Kommunstyrelsen och nämnderna, där jag fått förtroendet att vara med i både styrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Nu invald som sammankallande i CEMR-gruppen, ledamot i Lönenämnden och i Fiskevårdsområdesföreningen. Tack för förtroendet!

Majoriteten tog beslut om sin budget 2015. Endast en rambudget med en investeringsbudget, det var vad man hunnit med före årsskiftet. Framtidsplan med mål och mått kommer under våren. MP hade ett eget budgetförslag, medan vi andra avstod från att delta i beslutet. Nämnderna kommer att jobba fram sina Detaljbudgetar.

Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, satte igång en diskussion om hur många det fanns möjlighet för oss att ta emot i Gnesta. Själv röstade jag för det framskrivna förslaget vilket jag även gjorde i Kommunstyrelsen. Nu är vi alla se till att vi har ett bra välkomnande mottagande!

Vi valde två politiker som ska vara med och lotsa deltagarna i det nyinrättade Ungdomsrådet.

Vänsterpartiet lämnade in en motion om ett Allaktivitetshus, något liknande för ungdomarna har vi i Centerpartiet i vårt program. Vi får nu hjälpas åt för att först och främst "hitta" bra lokaler där Chill och Kulturskolan kan få husera.

I dag årets sista Barn- och utbildningsnämnd, återkommer efter beslut ...


Inga kommentarer: