fredag 26 december 2014

Annandagen 2014


Vi hade biljetter, men alla konferensutrymmena var bokade, därför var jag inte ombord på Estonia. Jag har barn som varit i Thailand, i dag är 10-årsdagen efter Katastrofen med stort K. Vi glömmer aldrig dessa två händelser … Jag känner i hela kroppen och måste titta måste följa, fast ingen av oss av på plats just när det hände …

Tänker ofta på alla Er som var med och lyssnar till vacker sång, ”Himlen är oskyldigt blå”

Sitter och skriver, letar efter handlingar för att få på pränt hur händelseförloppet är för av mina motioner, kanske en svårförståelig övergång. Men jag kände att jag måste börja med att förmedla mitt känslotillstånd …, men nu en övergång till historielösa journalister.

I SN på Julafton finns en notis ”IT-kompetens ska kartläggas”

… ”För fortsatt kompetensutveckling och investeringar krävs dock bättre vetskap om hur befintliga verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT) är fördelade, samt vilken kompetens pedagogerna har.”

Ja, det var just det jag tänkte på när jag i slutet av 2013 läste Framtidsplan 2014 med flerårsplan. För 2014 fanns till nyinvesteringar fanns 257 000 kronor och till reinvesteringar fanns 3 miljoner för 2014, 2015 och 2016.

Och en IT-plan från den 1/1 2010 … ja, det är sant!

Under hösten besvarades min motion med en uppräkning av olika planer inom inom IT-området och var man kunde läsa vad som tänkts! Lite här och lite där, men absolut ingen sammanhållen plan grundad på forskning och erfarenhet.

Antagligen var det ingen som var nöjd med det framskrivna svaret på min motion … därför höll majoriteten med mej om återremiss när vi kom till KF!

Så nu … ”Kartläggningsuppdrag IKT i förskola och skola” och nästa år får jag svar på min motion!

Inga kommentarer: