torsdag 26 mars 2015

Kommunstyrelsen i måndags ...

Influensans eftersläng tänker visst inte ge sig i brådrasket, men nu ledig några dagar och hoppas komma i kapp allt som borde gjorts.
I måndags Kommunstyrelse i ännu en tappning. Med anledning av SKL:s Valkongress tidigarelas vårt möte, men det var gott om tid så vi kände ingen tidspress. Hann diskutera ärendet, svaret till revisionen angående upphandlingar m.m. Vi la till en beslutssats, så vi kommer att få en rapport i juni.
Pensionärs- och omsorgsråd och Brottsförebyggande råd fanns på dagordningen. Till dessa ska väljas fem politiker ... "Kommunfullmäktige utser 5 politiska ledamöter. Ledamöterna ska väljas utifrån sina kunskaper och intresse för de frågor som behandlas i rådet. Ledamöterna måste inte ha en plats i kommunens beslutande församlingar."
Jag är inte helt bekväm med den skrivningen.
Bra att man av förra årets överskott sätter in 500 000 kronor till sociala investeringsfonden och lika mycket pengar till Ortsutveckling!

Inga kommentarer: