tisdag 17 mars 2015

Under rubriken: vad styr oss?

Några tappra själar i en stor sal, kanske 25 politiker och tjänstemän som kände att de behövde lite om Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, Likabehandlingsprincipen, Likställighetsprincipen, Proportionalitetsprincipen, Förvaltningslagen, Personuppgiftslagen och dessutom vad vi har för jobb att utföra.
En intressant eftermiddag, kanske lite mycket om man är alldeles ny i dessa sammanhang ... Men bra repetition för oss som varit med en stund.

Inga kommentarer: