onsdag 4 mars 2015

Workshop Screening inom autismområdet

En bra dag i Malmköping, företrädare från Sörmlands kommuner och Landstinget sågs och temat var IBT. Intensiv Beteendeträning är en evedensbaserad träningsmetod som erbjuds till förskolebarn med diagnosen autismspektrumtillstånd.

En metod som utvecklats i USA, som en av möjliga ... Kanske inte det enda metoden?
Föräldrar, som använt metoden, berättade för oss om träningen med sina barn. De var nöjda.

Utsågs en arbetsgrupp, som ska jobba fram ett förslag för utskick innan sommaren. Spännande och nödvändig att tar hand om de små barnen, så att de får ett bra vuxenliv.

Inga kommentarer: