fredag 27 mars 2015

Så, kan en vecka vara ...Vi har fortsatt arbetet med Handlingsplanen, CEMR. Den ska vara klar till KF i juni.
Styrelsemöte inför årsmötet i Vattentornsföreningen ... diskussion om de igensatta fönstren högst upp i Vattentornet. När ett glas ramlade ut, satte kommunen igen alla fönster! ... så nu är det svart. Detta var i juni 2014! Men vi hoppas och hoppas att få fönstren åtgärdade.

Barn- och utbildningsnämnd i onsdags blev lite på högkant. Jag anmälde flera övriga ärenden. Förskole- och skolbesök, så att nämndledamöterna är bekanta med alla elva förskolor, fem F - 5 skolor och vår 6-9-skola. Nämndmöten på skolor har efterfrågats. När blir Jämställdhets- och Likabehandlingsplanerna klara? Och hur blir det på Solbacka? Jag väckte frågor, men det fanns inga färdiga svar ...

Hade även frågor på Framtidsplanen 2015, om "medel avsatta till barn med särskilda behov". Det finns 1,5 milj till förskolan och 3,5 milj till grundskolan, men för mej är det fortfarande oklart hur pengarna fördelas.
Frågade om tidplan för Livsmedelsavtalet och utarbetande av inköpsrutin, fick till svar att det var försenat!
Antalet anställda har ökat med 27 årsarbetare från 2013-11-30 t.o.m. 2014-12-31, fick inget bra svar ...

"Riktlinjer för gymnasieskolan". Svårläst, eller rättare sagt svårt att förstå. Men det var tydligen bara jag som tyckte så!
Sen det här med "vad är en bilaga"? Om ett ärende består av en tjänsteskrivelse + riktlinjer för skolskjuts kan väl inte båda vara bilagor? Bilagor till vad?

Till juninämnden kommer att utredas hur vi ska organisera barnomsorg på obekväma arbetstider. Bra!

Valde kontaktpolitiker till Grön Flagg till alla elva förskolor.

Mötet avslutades med information från förvaltningschefen ... fortsättning följer!

Inga kommentarer: