onsdag 11 mars 2015

Ta ansvar och skyll inte på andra!!!Läser SN och förvånas över MP:s inlägg. De var med och styrde Gnesta i fyra år, fram till sista december 2014.
Två månader och elva dagar efter att de avgått ser de att ”Gnesta är på väg åt fel håll – sett till rättigheter”,

Sen har de förslag och kritik som i mångt och mycket slår tillbaka på dem själva.
Vad har MP gjort åt Genderbudgetering, jämställda föreningsbidrag och att avhjälpa hinder i den offentliga miljön, under sin majoritetstid?

Därefter gör MP en uppräkning, där nästan allt slår tillbaka på dem själva:

MIRA, i december 2013 beslöts på socialnämnden att man skulle se över avtalet under 2014. Det såg inte MP till att det gjordes, fast de var i majoritet!
Enkäten på grundskolan angående Chills öppettider gjordes för att utröna om eleverna ville ha öppet även på lördagen, det ville vi politiker. Enkäten sändes ut i maj 2014 och beslutet togs på BoU i december 2014 … när MP satt i majoritetsställning! Och MP borde veta att ett beslut äger laga kraft tre veckor efter justering, förr kan inga beslut verkställas!
Nej, vi har inte valt ledamöter till Pensionärs- och omsorgsrådet, ett råd om har ett mindre antal möten per år, jag kan inte kalla det att arbetet försenas.
Och så städningen. Varför såg inte MP till att beslut ändrades till två veckor, när de satt i majoritet?
Och till sist dagverksamheten på Frustunagården. Den läggs inte ner utan den nuvarande majoriteten gör en omflyttning. Visst vet ni i MP att det är en verksamhetsfråga, som inte fodrar politiska beslut om man byter lokaler mellan olika verksamheter beroende på hur många som deltar i verksamheten?

Och så …
… i sista stycket har de skrivit, att det är viktigt med politiker som är pålästa”

Det tycker jag också! Det är väldigt viktigt att man har tagit reda på fakta innan man uttalar sig och aldrig, aldrig skyller på andra!

Inga kommentarer: