lördag 2 maj 2015

Läser Gnesta kommuns Årsredovisning, det borde alla kommuninvånare göra.

I går var det 1 maj och jag lyssnade. Lyssnade efter hur mycket den nuvarande regeringen tänker sända till just oss i Gnesta. För en miljard till skolan, blir en miljon till Gnesta. Så det går att räkna ut på ett ungefär hur många lärare eller förskollärare vi ska förstärkas med.

Här i Gnesta har vi en högstadieskola, fem stycken F - 5-skolor och 11 förskolor. Så när det lovas blir varje miljard till fler förskolelärare tre stycke i just vår kommun, på någon av våra elva förskolor ... Ja, miljarder är mycket pengar, men hur blir det i slutänden!?

Nu läser jag Årsredovisningen, hur blev då förra året?
Mål "Kommunens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet - för alla". Där finns att läsa CEMR-deklarationens sex grundprinciper, som sen har 30 artiklar och nu under våren har vi arbetat fram en Handlingsplan för jämställdhet. Det arbetet har pågått under två år.
Läs gärna den omfattande historiken på kommunens hemsida, spännande att få vara med och följa det fortsatta arbetet.

Mål "Kommunen ska aktivt samverka med föreningsliv, kulturliv och näringsliv". Där är jag särskilt intresserad av förskolors och skolors samarbete med föreningar, kultur och företagare. Det gäller att stimulera, ge input till barn och elever på deras väg ut i vuxenliv. Inte minst när det handlar om arbetslivet.
Det finns ett stycke i årsredovisningen (sid 23)... här några ord: olika sätt med idrottsföreningar, Art Lab, internationell mässa, Scenkonst Sörmland, Film i Sörmland, kulturskolan, Skottvångs Grufva, Ung Kultur i Sörmland, arbetslivsdag och näringslivsrådet.
"En arbetslivsdag då yrkesverksamma bjuds in för att berätta om sitt yrke för eleverna." Två rektorer sitter med i Näringslivsrådet.
Jag saknar konkreta exempel, brukar fråga varje år på kvalitetsredovisningsdagarna. Vilka företag, vilka näringslivsrepresentanter? De har inte levt upp till målet under hela mandatperioden, få se om det blir bättre nu.

På Welandersborg har de haft "Idéskola" med en del handling av extern resurs. Jag har ingen aning om vad det är, nämnden fick ingen information när det startade, ingen info under hand, aldrig träffat den externa resursen. Men vi ska få läsa utvärderingen nån gång!

Kommunen har "ett systematiskt förbättringsarbete ..." En del av det är enkäter som elever i 3-9 och vårdnadshavare i förskola och grundskola får svara på varne år.
Vid nämndens kvalitetsredovisningsdagar i år ifrågasatte vi från oppositionen om det lämpliga i att använda dessa enkäter eftersom svarsfrekvensen var så låg och en del frågor inte relevanta.
I veckan sändes samma frågor ut som förra året, på mail som förra året. Vi på nämnden har inte fått vara med och diskutera frågan, vad som behöver förändras! De gör som de alltid gjort!

Frågan är, vad får de ut av svaren. Ber man någon ta tid och svara måste man samtidigt kunna tala om vad svaren ska användas till. Man kan inte bara sända ut enkäter, "för att man ska!" ... när enkätsvaren nu ska användas för att förbättra kvaliteten i förskola och skolan.

Jag läser på sidan 34: Kompetensutveckling
"För att utveckla delaktighet och samverkan arbetar kommunen med verksamhetsplanen inklusive strategisk kompetensförsörjning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att förvaltningen ska beskriva hur man ska arbeta för att uppnå de politiska målen."

Det var väl bra skrivet! Ser också att "2014 har förvaltningarnas ledningsgrupper fått utbildning i stresskunskap." Hm ... fortsätter att läsa ;-)

Inga kommentarer: