måndag 16 november 2015

CEMR ...

... Den Europeiska Deklarationen för Jämställdhet, mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Gnesta kommuns handlingsplan var klar och beslutades på Kommunfullmäktige i juni 2015. Nu ska den implementeras och följas upp. Dagens möte var en första diskussion i referensgruppen och om en månad kommer vi att dra upp riktlinjerna för hur vi önskar att arbetet ska fortskrida för att inkludera ALLA.

Inga kommentarer: