måndag 9 november 2015

Medborgardialog i Laxne

Laxne först ut av Ytterorterna att ta fram "Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot" i en Swotanalys. Ett 50-tal Gnestabor hade hörsammat inbjudan att komma och påverka! Bra synpunkter och trevliga diskussioner. Själv ska jag vara med även i Gnesta och Björnlunda. Allt ska så småningom utmynna i en Översiktsplan för hela Gnesta kommun.

Utanför Laxnegården innan alla bilarna kom ...

Inga kommentarer: