onsdag 11 november 2015

Vad menade Majoriteten egentligen, med beslutssatsen …?


Jag har haft en del tidsbrist på reflektionskontot, som jag i dag försöker reparera bland annat genom att läsa igenom Föreningsbidragsreglerna ytterligare en gång. De hör inte till min nämnd och jag har inte varit med i gruppen som jobbat med reglerna.

Det diskuterades och påtalades att föreningar i kommunen har OLIKA förutsättningar. 

I vår kommun har vi två grupper av föreningar, som är bidragsberättigade:
·       *****   ”vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.”
”som ska möjliggöra för föreningar att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud.”

·       *****   ”vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.”
som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.”
”som ska möjliggöra för föreningar att bedriva ett rikt aktivitetsutbud med kulturella inslag.!

För Idrotts- och friluftsföreningar finns bidrag till Lovaktiviteter att söka. Kulturföreningar, Intresseföreningar och Idéburen organisation förväntas inte ha aktiviteter på loven, därför finns inte den möjligheten!?

Så ser det i alla fall ut när man läser de nya Föreningsbidragsreglerna … men jag hoppas såklart! Eftersom vi beslöt:
1.       Godkänna förslag …
2.       ”Förvaltningen får i uppdrag att se över eventuella språk och faktafel, samt att ärendet därefter kommer upp till en ny revidering på kommande kommunstyrelse.”

Nu håller jag tummarna, för såklart ska alla behandlas lika!

Inga kommentarer: