onsdag 11 november 2015

TÄNK OM, NU!Snart, snart är badhuset klart och  hur blir det då med utrymmet för bussar och bilar som lämnar av och hämtar på Frejaskolan? Dagens svar är att det ska byggas om för att det ska bli mer trafiksäkert. Pengar finns anslagna till ombyggnad, men tyvärr oklart hur mycket. 
Det uppdagades på kommunstyrelsen att de presenterade siffrorna i Framtidsplanen är FEL, vi skulle få nya sidor till KF, men de har inte sänts ut.

** Ersättningssida fanns inlagd i handlingarna till KF, kostnaden för "Angöring Frejaskolan" enligt budget är 3,2 miljoner varav 1,6 milj i bidrag. 14/11-15 /Ingalill

Var finns då utrymmet för barn och elever på skolgården, när bussarna får ta en större del?

Är det miljötänk med bussar och bilar så nära huvudentrén?

Att de parkerade bilarna fått ny plats är bra, men TÄNK OM när det gäller bussar och bilar i mängd som åker upp till Frejaskolan. 
Jag har sagt det förr, men säger det nu igen … LÅT BUSSARNA STANNA PÅ BUSSTORGET!

Inga kommentarer: