tisdag 3 november 2015

Gårdagens nämndsammanträde ...

Vid förra nämndsammanträdet hade jag frågor om Matematiklyftet och Kostenheten, och i går fick vi i nämnden en detaljerad redovisning av rektor och två lärare från Kvarnbackaskolan o. Freja F-5 om Matematiklyftet ... BRA! TACK! Så intressant!

Kostenheten har flyttats organisatoriskt från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden, bra med en genomgång av organisation och tankar framåt.

Om jag utgår ifrån "Summa antal platser" i förskolan i Gnesta, drar ifrån "Placerade barn" och de "barn som står i dagsläget i kö" kommer jag fram till att det bara finns två (2) platser kvar i januari, påpekade jag på nämnden.

Svaret till revisorerna finns i handlingarna - "Granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogisk ledarskap", inklusive revisionsrapporten. Grundskolans läsårstider för 2016-2017 och nämnden sammanträdestider för 2016 togs beslut om.
Och vid senaste omorganisationen fick Kulturskolan och fritidsgården Chill samma chef. Nämnden gav i går förvaltningen i uppdrag att hitta samverkansmöjligheter mellan de två verksamheterna, vi får en redovisning under våren.
Ett medborgarförslag daterat 2015-03-26, från en liten kille som gick i ettan i våras fick äntligen ett svar!

Nästa Barn- och utbildningsnämnd den 7 december 2015.

Inga kommentarer: